"Nechoď za mnou, nemôžem Ťa viesť. Nechoď predo mnou, nemôžem Ťi stačiť. Ale poď popri mne a buď mojim priateľom." Albert Camus

   

Slovo na úvod

"O mentálne postihnutých ľuďoch sa často hovorí ako o večných deťoch. Deťoch, ktoré nikdy nedospejú. Už si zvykli na ľútostivé pohľady, na to, že sa ich okolie stráni, mysliac si, že môžu byť nebezpeční. Tejto nálepky sa len veľmi ťažko zbavujú. Stačí však len načúvať ich problémom a možno aj vy zažijete tú zázračnú situáciu, že ich utrpenie akoby vymizlo. Zistíte, že aj oni sa vedia smiať, plakať, tešiť sa z každej maličkosti, že aj oni majú svoje sny a predstavy. Majú smolu, že život k ním nebol celkom spravodlivý, no bojujú však statočne o svoje miesto na slnku a chcú dať svetu najavo, že aj oni sú schopní niečo dokázať..." dss

Príhovor riaditeľa DSS DÚHA

 

director

Vážení priatelia !

Mentálny a telesný postih občanov patrí v hospodársky a kultúrne vyspelých krajinách k najzávažnejším problémom národného zdravia. Neustále pribúdajú deti s vrodenými telesnými chybami, už predisponovanými poruchami zdravého vývinu, stále viac občanov následkom zdravotného postihu sa stáva viac či menej odkázaných na kvalifikovanú cudziu pomoc. Ak sa týmto ľuďom nepodá pomocná ruka a neposkytne šanca, ich potencionálne možnosti nebudú nikdy odhalené a navždy zostanú na periférii ľudskej spoločnosti.

Preto je načase, aby naša spoločnosť - teda aj my - zmenila svoj nevšímavý a alibistický postoj voči handicapovaným občanom a poskytla im reálne šance, spoločenské i pracovné možnosti, ktoré pomôžu ich integrácii do spoločnosti a prežiť svoj životný údel dôstojne.

Šancou pre občanov, ktorým rodinné zázemie a okolie nedokáže zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život sú domovy sociálnych služieb. Kvalifikovaní odborní pracovníci tam podávajú pomocnú ruku tým, ktorým život ukrojil zo svojej štedrej nádielky štastia a zdravia, pracujú tam ľudia, pre ktorých je dobro ostatných životným mottom a výzvou.

Som presvedčený, že v našom zariadení takýchto pracovníkov máme.

 
Zriaďovateľ zariadenia
logo_psk02 logo-mpsvr.02